PRISER PSYKIATRI

Vi är en privat klinik som inte är subventionerad av staten.
Det innebär att dina besök och eventuell provtagning inte bekostas av skattemedel. För frågor om betalning, se mer information längst ner på denna sidan.

Är vi en match?

Innan du kommer fram till ifall vi är rätt match för dig och motsvarar dina förväntningar: läs gärna mer om oss på hemsidan och om vad ett funktionsmedicinskt samt precisionsmedicinskt arbetssätt innebär. Vi önskar att du har en aktiv roll i ditt tillfrisknande. Vi önskar också att du har förståelse för arbetssättet innan du bestämmer dig för att bli patient hos oss. Forskning visar att förväntningar, respekt, kommunikation och att känna trygghet viktigare eller minst lika viktiga faktorer som behandlingsmetoderna för att kunna tillfriskna.

Inledande samtal ca 15 min

Detta 15 minuters telefonsamtal ger dig möjlighet att ytterligare få reda på vad vi gör, diskutera de områden i ditt liv där du kan behöva hjälp och är alltid kostnadsfritt. Boka ett telefonsamtal och ta reda på om vi passar för dig och din hälsa!

Psykiatri

Vi kan hjälpa dig vid:

Depression

Stressrelaterad ohälsa / Utmattningssyndrom

Ångest / Ångestsyndrom (Social ångest, OCD / Tvångssyndrom, m.fl)

Sömnproblem

ADHD / ADD

Psykologiskt Trauma / Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD) / Komplex PTSD (CPTSD)

Det här kan vi inte hjälpa dig med:

Psykiatribesök hos oss är olämplig för dig som på grund av dina psykiatriska besvär behöver mer omfattande stöd och insatser än vad vi kan erbjuda. Exempel på sjukdomar som vi inte behandlar är:

Schizofreni och andra psykossjukdomar

Självskadebeteende som uttryck för t.ex. emotionell instabilitet (Borderline personlighetssyndrom)

Drogmissbruk

Bipolär sjukdom

Ätstörningar

Uppföljning via chatten

Du har möjlighet att stämma av med oss via chatten på den digitala plattformen om du har frågor gällande din behandlingsplan eller ditt besök. Gäller det rådgivning så är detta kostnadsfritt 2 veckor efter ditt senaste besök. Därefter kostar det 400 SEK per rådgivning. Oftast hinner vi med mer och har lättare att hjälpa dig om du istället bokar ett kortare återbesök/telefonsamtal. Vi svarar när vi har möjlighet, vi har som målsättning att svara dig inom 5 arbetsdagar om vi inte är lediga/frånvarande.

Besök timtaxa

Timtaxa Ny-/Återbesök Läkare 2800 SEK.

LINDA, LÄKARE

Utökat rådgivande samtal, utöver kostnadsfria 15 min

15-30 min

500-1000 SEK*

*Behövs mer tid än 30 min gäller timtaxa 2800 SEK.

Nybesök 

45 min

2100 SEK

Nybesök video

45 min

2100 SEK

(Innefattar ingen kroppslig undersökning.)

Återbesök

15-30-45 min

700-1400-2100 SEK

Återbesök video

15-30-45 min

700-1400-2100 SEK

(Innefattar ingen kroppslig undersökning.)

Kortare uppföljning telefon/video

15 min

700 SEK

Rådgivning via chatt

400 SEK*

*Se ovan gällande rådgivning via chatt, det är kostnadsfritt 2 veckor efter ditt senaste återbesök.

Receptförnyelse

400 SEK

Utfärdande av remisser, läkemedelslicensansökningar, intyg, tid för genomgång/tolkning av provsvar och i förekommande fall restid görs till timtaxa 2800 SEK/timme. Tidsåtgång för remisser/intyg/licensansökningar uppskattas till ca 15-120 minuter, med kostnad 700-5600 SEK beroende på omfattning.

För besökstid utöver överenskommelse debiteras besökstimtaxa för 2800 SEK.

Kostnad för provtagning är ej inkluderad i priserna.

I komplexa fall med lång sjukhistoria och mycket journalanteckningar kan vi behöva ta ut en extra avgift på grund av att extra tid måste läggas på att sätta sig in i fallet och våra förberedelser. Detta kommer vi i så fall överens om med dig i förväg. Under besöket kan det framkomma information som gör att vi behöver förlänga besöket i överenskommelse med dig. Vid en sådan överenskommelse skickas faktura separat efter besöket för den extra besökstiden.

Inför nybesöket


Inför nybesöket skickas ifyllt hälsoformulär, samt eventuella andra skattningsformulär i journalsystemet Practice Better. I journalsystemet laddar du även upp inskannade kopior på tidigare provtagning och relevanta journalkopior.

Ibland behöver du även lämna ett blodprov där kostnad tillkommer för detta. Efter att vi fått in informationen bokas en besökstid. När vi läst igenom allt inskickat material tar vi ställning till hur lång tid som behövs för nybesöket och kommer överens med dig om upplägget. Vi behöver få in informationen innan nybesöket, helst minst en vecka innan för att hinna gå igenom informationen inför besöket.

Provtagning

Utöver kostnad för besök tillkommer kostnad för provtagning. För mer information, klicka på länk nedan.

Priser

Priser som anges är inklusive eventuell moms. Läs mer under Betalningsinfo nedan.

Betalning

För att behålla din bokning måste betalning ske minst 48 timmar i förväg. Vi accepterar kortbetalning med betal- och kreditkort online via Stripe.

Labbprover/funktionsmedicinska tester och kosttillskott ingår inte i priserna för besök.För ytterligare information vänligen läs våra Allmänna Villkor.

Avbokning

Avbokning via telefon

eller e-post måste göras minst 48 timmar före en konsultation annars debiteras 50 % av konsultationspriset.

Hjälp med finansiering

Hjälp att finansiera din behandling? V g se nedan gällande Liva Vitae.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget kan användas till en del av våra tjänster som betraktas som allmän kostrådgivning men kan inte användas för vård.

Liva Vitae

Hjälp Att Finansiera Din Behandling

Behöver du hjälp med kostnaden för din behandling?

Då kan det finnas möjlighet att Liva Vitae kan hjälpa dig att:

söka reda på lämpliga bidragsfonder

upprätta ansökan med motivering

vara behjälplig att skaffa den information som behövs för att styrka din situation

Läs mer på Liva Vitaes hemsida om förutsättningar, kostnad och hur det går till. Du kan också kontakta Liva Vitae genom att skicka ett mejl eller på telefon 0708-17 27 57, för att höra om det är möjligt att få hjälp i just din situation.

Priser uppdaterade 240115.
Sidan uppdaterad 240330.