ME/CFS test och utredning

Utredning och diagnosticering av ME/CFS, Myalgisk encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome, innefattar kroppslig undersöking, blodprovtagning och att man överväger andra diagnoser som förklaring till symtomen inklusive de som listas nedan.
Se information längst ned på denna sidan för information om vad en utredning kostar hos oss.

Differentialdiagnoser

klipp in text här

Differentialdiagnostisk utredning

Redan utförd utredning

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Psykiatrisk bedömning

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Samsjuklighet

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Provtagning som rekommenderas vid utredning av ME/CFS är

Basal provtagning

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Fördjupad provtagning

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Bedömning av redan gjord provtagning

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Kanadakriterierna

För diagnos ME/CFS ska patienten uppfylla de så kallade Kanadakriterierna. Klicka och läs om kriterierna och avgör själv om du uppfyller dem.

Vad kostar en utredning hos er?

För närvarande utreder vi endast de som kommer till oss för behandling.

Vi kan skicka remiss

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Två eller flera besök

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Psykiatrisk bedömning

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.