Funktionsmedicinsk bedömning och behandling

PRISER 

Vi är en privat klinik som inte är subventionerad av staten.
Det innebär att dina besök och eventuell provtagning inte bekostas av skattemedel. Vår behandlingsmodell skiljer sig från den konventionella vården på så sätt att vi utför en omfattande kartläggning och ett gediget analysarbete som ligger till grund för individanpassade handlingsplaner. Detta är ett tidskrävande arbete där vi lägger mycket tid på att läsa in information om dig innan ett besök samt mellan besöken och innebär längre konsultationer för att kunna leverera en noga genomtänkt individuell handlingsplan.
För frågor om betalning, se mer information längst ner på denna sidan.

Är vi en match?

Innan du kommer fram till ifall vi är rätt match för dig och motsvarar dina förväntningar: läs gärna mer om oss på hemsidan och om vad ett funktionsmedicinskt samt precisionsmedicinskt arbetssätt innebär. Vi önskar att du har en aktiv roll i ditt tillfrisknande. Vi önskar också att du har förståelse för arbetssättet innan du bestämmer dig för att bli patient hos oss. Forskning visar att förväntningar, respekt, kommunikation och att känna trygghet viktigare eller minst lika viktiga faktorer som behandlingsmetoderna för att kunna tillfriskna.

Inledande samtal ca 15 min

Detta 15 minuters telefonsamtal ger dig möjlighet att ytterligare få reda på vad vi gör, diskutera de områden i ditt liv där du kan behöva hjälp och är alltid kostnadsfritt. Boka ett telefonsamtal och ta reda på om vi passar för dig och din hälsa!

Info om besökstid

Många av våra patienter har begränsat med energi gällande att delta hela besökstiden. Hos oss betalar du för bedömningen inklusive den tiden vi lägger före och efter ett möte med dig. Har du betalat för till exempel 60 minuters besökstid men att du inte har energi att delta hela mötestiden så kan vi ta emot skriftlig information med din berättelse och använda resten av besökstiden till att gå igenom den och/eller prata med anhöriga.

Uppföljning via chatten

Du har möjlighet att stämma av med oss via chatten på den digitala plattformen om du har frågor gällande din behandlingsplan eller ditt besök. Gäller det rådgivning så är detta kostnadsfritt 2 veckor efter ditt senaste besök. Därefter kostar det 400 SEK per rådgivning. Oftast hinner vi med mer och har lättare att hjälpa dig om du istället bokar ett kortare återbesök/telefonsamtal. Vi svarar när vi har möjlighet, vi har som målsättning att svara dig inom 5 arbetsdagar om vi inte är lediga/frånvarande.

Besök timtaxa

Timtaxa Ny-/Återbesök Läkare 3600 SEK SEK.

Timtaxa Näringsfysiolog Nybesök 2800 SEK. Timtaxa Näringsfysiolog Återbesök 2600 SEK.

Timtaxa Teambesök Läkare & Näringsfysiolog 5680 SEK.

Teamarbete även vid enskilda besök

Även när vi träffar patienten enskilt så arbetar vi i team med patientärenden för att ta del av varandras kompetenser och anser att teamarbete höjer kvaliteten på vården. Det innebär att du som patient kan känna dig trygg med att ta del av all vår kunskap oavsett vem av oss du träffar.

TEAMBESÖK FUNKTIONSMEDICIN

ANNA & LINDA

NÄRINGSFYSIOLOG & LÄKARE

Som patient hos oss kan du välja att träffa oss enskilt men vi föredrar att träffa patienten tillsammans om det finns möjlighet då teamarbete är fördelaktigt på flera sätt samt att vår erfarenhet är att vi mer effektivt kan hjälpa patienten om vi kan träffa patienten samtidigt.

Nybesök (fysiskt eller video)

90-120-150 min

8520-11360-14200 SEK

Återbesök (fysiskt eller video)

60-90-120 min

5680-8520-11360 SEK

Återbesök kortare (video eller telefon)

15-30 min

1420-2840 SEK

För besökstid utöver överenskommelse debiteras besökstimtaxa 5680 SEK.

Kostnad för provtagning är ej inkluderad i priserna.

LINDA, LÄKARE

Utökat rådgivande samtal, utöver kostnadsfria 15 min

15-30 min

500-1000 SEK*

*Behövs mer tid än 30 min gäller timtaxa 2800 SEK.

Nybesök Funktionsmedicin 

90-120-150 min

5400-7200-9000 SEK

Nybesök video Funktionsmedicin

90-120 min

5400-7200 SEK

(Innefattar ingen kroppslig undersökning.)

Återbesök Funktionsmedicin 

45-60-90-120 min

2700-3600-5400-7200 SEK

Återbesök video Funktionsmedicin 

30-45-60-90 min

1800-2700-3600-5400 SEK

(Innefattar ingen kroppslig undersökning.)

Kortare uppföljning telefon/video Funktionsmedicin 

15 min

900 SEK

Rådgivning via chatt

400 SEK*

*Se ovan gällande rådgivning via chatt, det är kostnadsfritt 2 veckor efter ditt senaste återbesök.

Receptförnyelse

400 SEK

Utfärdande av remisser, läkemedelslicensansökningar, intyg, tid för genomgång/tolkning av provsvar och i förekommande fall restid görs till timtaxa 2800 SEK/timme. Tidsåtgång för remisser/intyg/licensansökningar uppskattas till ca 15-120 minuter, med kostnad 700-5600 SEK beroende på omfattning.

För besökstid utöver överenskommelse debiteras besökstimtaxa för 3600 SEK.

Kostnad för provtagning är ej inkluderad i priserna.

ANNA, NÄRINGSFYSIOLOG

Utökat rådgivande samtal, utöver kostnadsfria 15 min

15-30 min

500-1000 SEK*

*Behövs mer tid än 30 min gäller ordinarie timtaxa 2600 SEK.

Nybesök (fysiskt eller video)

90-120 min4200-5600 SEK

Återbesök (fysiskt eller video)

30-45-60-90-120 min

1300-1950-2600-3900-5200  SEK

Kortare uppföljning telefon/video

15 min

650 SEK

Rådgivning via chatt

400 SEK*

*Se ovan gällande rådgivning via chatt, det är kostnadsfritt 2 veckor efter ditt senaste återbesök.

Tid för genomgång/tolkning av provsvar, besökstid utöver överenskommelse och i förekommande fall restid görs till ordinarie timtaxa 2 600 SEK/timme. Tidsåtgång för genomgång/tolkning av provsvar uppskattas till ca 15-120 minuter, med kostnad 650-5200 SEK. 

För besökstid utöver överenskommelse vid nybesök debiteras besökstimtaxa 2800 SEK.

Kostnad för provtagning är ej inkluderad i priserna.

HANNA, NÄRINGSTERAPEUT

Kortare uppföljning telefon/video

15 min

350 SEK

Uppföljning telefon/video

30 min

750 SEK

KRISTINA, COACH

Telefon/video

60 min

1500 SEK

I komplexa fall med lång sjukhistoria och mycket journalanteckningar kan vi behöva ta ut en extra avgift på grund av att extra tid måste läggas på att sätta sig in i fallet och våra förberedelser. Detta kommer vi i så fall överens om med dig i förväg. Under besöket kan det framkomma information som gör att vi behöver förlänga besöket i överenskommelse med dig. Vid en sådan överenskommelse skickas faktura separat efter besöket för den extra besökstiden.

Inför nybesöket


Inför nybesöket skickas ifyllt hälsoformulär, samt eventuella andra skattningsformulär i journalsystemet Practice Better. I journalsystemet laddar du även upp inskannade kopior på tidigare provtagning och relevanta journalkopior.

Ibland behöver du även lämna ett blodprov där kostnad tillkommer för detta. Efter att vi fått in informationen bokas en besökstid. När vi läst igenom allt inskickat material tar vi ställning till hur lång tid som behövs för nybesöket och kommer överens med dig om upplägget. Vi behöver få in informationen innan nybesöket, helst minst en vecka innan för att hinna gå igenom informationen inför besöket.

Vad som ingår i besöket

FUNKTIONSMEDICINSK FÖRDJUPAD BEDÖMNING OCH BEHANDLING

Inledande konsultation

90-150 min. Inför och under besöket samlas information och du får i samband med besöket en första preliminär behandlingsplan med interventionsförslag som vi tillsammans med dig utformar. Professionell analys av nutritionist och läkare. Kroppslig undersökning som beräknas ta ca 30 min (ej vid digitalt besök eller enskilt besök hos näringsfysiolog). Besökstiden för nybesök blir då oftast minst 120 min. En förklaring av hur dina kost- och livsstilsvanor kan bidra till dina symtom. Diagnos vid läkarbesök. Analys av grundorsaken till dina symtom. En skriftlig rapport med individanpassade kost- och livsstilsrekommendationer. Vid behov: blodprover/ funktionsmedicinska tester & kosttillskottsrekommendationer. Vid behov vid läkarbesök: Läkemedelsändringar och förskrivning av läkemedel.

Uppföljande konsultation

Revidering av din individuella plan med interventioner i samråd med dig. Genomgång av och förklaring av testresultat. Kompletterande kost- och livsstilsrekommendationer. Vid behov vid läkarbesök: Läkemedelsändringar och förskrivning av läkemedel.

Provtagning

Utöver kostnad för besök tillkommer kostnad för provtagning. För mer information, klicka på länk nedan.

Funktionsmedicin prisexempel

Prisexempel grundpaket Funktionsmedicin

Här har vi tagit fram ett prisexempel på vad det kan kosta att komma till oss för en funktionsmedicinsk bedömning och behandling:

Teamnybesök 90 min & teamåterbesök 60 min: 8520 + 5680 SEK.

3 stycken 15 min uppföljningar av vår behandlingsplan med Hanna 3 x 350 SEK.

Blodprover grundpaket: 

2372 SEK i Skåne / 4016 SEK i Stockholm.

Funktionsmedicinska tester SIBO & GI effects 8880 SEK med dagens valuta inklusive frakt.

Analys/tolkning av provsvar funktionsmedicinska tester SIBO & GI effects 2600 SEK.

Total kostnad exempel

27022 SEK med provtagning i Skåne 

28666 SEK med provtagning i Stockholm

Med reservation för ändringar i provtagningsleverantörers priser och för valutaförändring.

Priser

Priser som anges är inklusive eventuell moms. Läs mer under Betalningsinfo nedan.

Betalning

För att behålla din bokning måste betalning ske minst 48 timmar i förväg. Vi accepterar kortbetalning med betal- och kreditkort online via Stripe.

Labbprover/funktionsmedicinska tester och kosttillskott ingår inte i priserna för besök.För ytterligare information vänligen läs våra Allmänna Villkor.

Avbokning

Avbokning via telefon

eller e-post måste göras minst 48 timmar före en konsultation annars debiteras 50 % av konsultationspriset.

Hjälp med finansiering

Hjälp att finansiera din behandling? V g se nedan gällande Liva Vitae.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget kan användas till en del av våra tjänster som betraktas som allmän kostrådgivning men kan inte användas för vård.

Liva Vitae

Hjälp Att Finansiera Din Behandling

Behöver du hjälp med kostnaden för din behandling?

Då kan det finnas möjlighet att Liva Vitae kan hjälpa dig att:

söka reda på lämpliga bidragsfonder

upprätta ansökan med motivering

vara behjälplig att skaffa den information som behövs för att styrka din situation

Läs mer på Liva Vitaes hemsida om förutsättningar, kostnad och hur det går till. Du kan också kontakta Liva Vitae genom att skicka ett mejl eller på telefon 0708-17 27 57, för att höra om det är möjligt att få hjälp i just din situation.

Priser uppdaterade 240115.
Sidan uppdaterad 240330.