Autoimmuna tillstånd

En autoimmun sjukdom är ett tillstånd där ditt immunförsvar av misstag attackerar din egen kropp. När en autoimmun process har aktiverats kan alla kroppens organ, körtlar eller vävnader påverkas och orsaka en stor mängd av olika symtom. Det finns mer än 100 autoimmuna sjukdomar men några av dem är: celiaki, reumatoid artrit, multipel skleros, inflammatorisk tarmsjukdom, vitiligo, systemisk lupus erythematosus (SLE), Graves sjukdom och Hashimotos tyreoidit. Om du lider av ett autoimmunt tillstånd, tveka inte att höra av dig och se hur vi kan hjälpa dig.

Symptom

 • Ledvärk och svullnad

 • Trötthet

 • Illamående

 • Matsmältningsproblem

 • Hudproblem

 • Återkommande feber

 • Yrsel

Utlösande faktorer

 • Genetiska faktorer

 • Ökad tarmgenomsläpplighet

 • Fysiologiskt trauma

 • Psykologiskt trauma

 • Exponering för giftiga ämnen

 • Virus- och bakterieinfektioner

Interventioner

 • Autoimmun kost

 • Förbättra tarmhälsa

 • Identifiera matintoleranser

 • Identifiera toxicitet

 • Identifiera virus- och bakterieinfektioner

 • Stresshantering

 • Läkemedelsbehandling